Crearea unei foi de parcurs digitale pentru întreprinderile orientate spre viitor

Tim Duncan, lider în creșterea produsului la Bottle Rocket, discută despre valoarea creării unei viziuni digitale comune în cadrul unei companii și despre modul în care companiile pot deveni mai agile în adaptarea la schimbările continue ale pieței digitale.