Organizația dvs. este pregătită să utilizeze Big Data?

Big Data este mai multă aspirație decât realitate pentru majoritatea organizațiilor de marketing. Un consens larg cu privire la valoarea strategică a Big Data face loc unei nenumărate probleme tehnice necesare pentru a structura un ecosistem de date și pentru a da viață unor informații clare bazate pe date în comunicații personalizate. Puteți evalua disponibilitatea unei organizații de a utiliza Big Data analizând capacitățile unei organizații în șapte domenii-cheie: Viziunea strategică este acceptarea Big Data ca un element critic